„Dielo, ktoré človek vytvára, nie je nič iné ako forma denníka.“

Pablo Picasso

Aktuality

Medzinárodná arteterapeutická konferencia

09.12.2013 23:24
Medzinárodná arteterapeutická konferencia   V dňoch 19. – 20. októbra sa v Bratislave, v priestoroch Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, konala medzinárodná arteterapeutická konferencia s podtitulom - komplexná starostlivosť o dieťa v školskom prostredí. Tematicky...

Kitchen Art

28.07.2013 23:43
   Vďaka finančnej podpore na základe výzvy mestskej časti Ružinov pre oblasť Kultúra, vzdelávanie a sociálna oblasť organizovalo OZ Artea podujatie s názvom Kitchen Art.   Podujatie Kitchen Art sa konalo v nedeľu 9. júna 2013 v areáli  ZŠ Medzilaborecká. ZŠ...

Arteterapeutická zážitková skupina zameraná na sebapoznávanie vo vzťahoch

01.07.2013 16:37
Na jar 2013 prebehol ďalší arteterapeutický program, opäť v rozsahu 9 dvojhodinových stretnutí, raz týždenne. Celkovo sa ho zúčastnilo 15 účastníčok a účastníkov rôzneho veku a profesie. Každé stretnutie bolo tematicky zamerané, dotýkalo problematiky vzťahov a bolo delené na dve časti - v...

Psychoedukačný arteterapeutický program pre deti s diagnózou ADHD a ADD

15.04.2013 16:52
  V priebehu prvého polroku šk. r. 2012/2013 sme aj vďaka finančnej podpore hl. mesta Bratislavy realizovali 10 týždňový štruktúrovaný, psychoedukačný arteterapeutický program pre deti s diagnózou ADHD a ADD, rodičov a súrodencov týchto detí, učiteľov a učiteľky základnej školy...

Využitie koláží v arteterapii - kurz

05.04.2013 15:59
V marci 2013 prebehol víkendový kurz Využitie koláží v arteterapii pod vedním Mirka Huptycha. Lektor zoznámil účastníčky kurzu s históriou koláže a s niekoľkými autorskými technikami využitia koláží v arteterapeutickej a psychoterapeutickej praxi. Súťasťou kurzu bolo aj...
<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>

Clanky

V tejto rubrike nie sú žiadne články.