Archív článkov

Otvárame nový Arteterapeutický čitateľský program - jeseň 2017

15.08.2017 13:15
Arteterapeutický čitateľský program (jeseň 2017)     Literatúra nám ponúka iný pohľad na svet, učí nás preciťovať, vnímať, správať sa. Pomáha lepšie porozumieť svetu, ľuďom a sebe. Podnetom pre našu prácu bude slovo, text, úryvok z prózy, poézie a následné výtvarné spracovanie. Po...

6.-7.10.2017 Arteterapia s ľuďmi s mentálnym postihnutím

15.08.2017 13:13
Obsah kurzu:   ·              špecifikácia cieľovej skupiny, jej osobitostí, prežívania, potrieb, kreativity ·              oboznámenie sa...

26.9.-5.12.2017 Arteterapeutický čitateľský program

15.08.2017 13:10
Arteterapeutický čitateľský program (jeseň 2017)     Literatúra nám ponúka iný pohľad na svet, učí nás preciťovať, vnímať, správať sa. Pomáha lepšie porozumieť svetu, ľuďom a sebe. Podnetom pre našu prácu bude slovo, text, úryvok z prózy, poézie a následné výtvarné spracovanie. Po...

Dlhodobý kurz muzikoterapie - 200 hod.

15.06.2017 11:34
Kurz bude zameraný na praktickú muzikoterapiu ako samostatnú odborovú disciplínu. Bude sa opierať o skúsenosti hlavného lektora a bude vedený predovšetkým zážitkovou formou doplnenou o praktické i teoretické bloky. Absolventi a absolventky si osvoja metódu Podpornej vývojovej...

Artefiletika na ZŠ Dubová

02.03.2017 12:45
Občianske združenie Artea sa už niekoľko rokov snaží presadiť využitie expresívnych foriem psychologickej pomoci na základných školách. Na základnej škole Dubová v Bratislave sa od septembra 2016 pilotne rozbehol expresívny tvorivý program pod vedením Zuzany Krnáčovej z OZ Artea,...

ARTEFILETIKA na základnej škole

02.03.2017 12:43
  Občianske združenie Artea sa už niekoľko rokov snaží presadiť využitie expresívnych foriem psychologickej pomoci na základných školách. Na základnej škole Dubová v Bratislave sa od septembra 2016 pilotne rozbehol expresívny tvorivý program pod vedením Zuzany Krnáčovej z OZ Artea,...

Registrácia

23.02.2017 23:08

Pozvánka

16.02.2017 23:30
OZ   A r t e a   pozýva na  III. Medzinárodnú arteterapeutickú konferenciu "od Múzy k Psyché"   27. - 28. mája 2017 v Bratislave   Zameraním konferencie bude prepájanie arteterapie s rôznymi expresívnymi a terapeutickými prístupmi a ich využiteľnosť pri práci...

Školská trieda v procese tvorby, reflexie a akceptácie

07.02.2017 11:50
Intenzívny 4 mesačný výcvik   Výcvik ponúka   ·         porozumenie dianiu a problémom v triede ·         praktické využitie expresívnych výtvarných metód v práci...

Pozvánka

05.02.2017 00:28
OZ Artea pozýva na  III. medzinárodnú arteterapeutickú konferenciu 27. - 28. mája 2017 v Bratislave
Záznamy: 1 - 10 zo 67
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>