Pripravujeme

26.9.-5.12.2017 Arteterapeutický čitateľský program

15.08.2017 13:10
Arteterapeutický čitateľský program (jeseň 2017)     Literatúra nám ponúka iný pohľad na svet, učí nás preciťovať, vnímať, správať sa. Pomáha lepšie porozumieť svetu, ľuďom a sebe. Podnetom pre našu prácu bude slovo, text, úryvok z prózy, poézie a následné výtvarné spracovanie. Po...

6.-7.10.2017 Arteterapia s ľuďmi s mentálnym postihnutím

15.08.2017 13:13
Obsah kurzu:   ·              špecifikácia cieľovej skupiny, jej osobitostí, prežívania, potrieb, kreativity ·              oboznámenie sa...